Fotografisch materiaal

Foto's met, en uit het leven van Charlotte Salomon vindt u in de fotocollectie van het Kenniscentrum.

Om fotografisch materiaal over het leven en werk van Charlotte Salomon te bestellen kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum in het Joods Historisch Museum. Er zijn kosten verbonden aan het aanmaken van het materiaal; bovendien moeten - in het geval van publicatie in welke vorm dan ook - copyrights betaald worden aan de Stichting Charlotte Salomon.

U kunt zich richten tot:

Joods Historisch Museum
t.a.v het Kenniscentrum
Postbus 16737
1001 RE Amsterdam
T (020) 5 310 323
F (020) 5 310 311
E fotoservice