transparant 1
transparant 1

FRANZISKA 'In de hemel is het veel mooier dan het op deze aarde is - en als je mammie een engeltje geworden is, dan komt ze naar beneden en brengt haar poesje en brengt haar een brief, waarin ze vertelt hoe het boven, hoe het boven in de hemel is. 'Franziska was nogal sentimenteel van aard. Dikwijls nam zij het kind bij zich in bed en vertelde haar van een leven na de dood in hemelse sferen - dat heel heerlijk moest zijn en waar ze vreselijk naar scheen te verlangen, en vaak vroeg ze Charlotte of het niet fijn zou zijn als haar moeder een engel met vleugels zou worden. Charlotte vond dat ook heel fijn, maar alleen vroeg ze haar moeder niet te vergeten, haar in een brief, die ze als engel persoonlijk moest komen bezorgen en die op Charlottes vensterbank moest worden gedeponeerd, mee te delen hoe het boven in de hemel was. Op dezelfde melodie.