Overig werk

Uit de collectie van het Joods Historisch Museum

01205

Zelfportret Charlotte Salomon
(gouache op karton, 54 x 49 cm), 1940
Collectie Joods Historisch Museum (JHM 1205)

Selfportrait Charlotte Salomon
(gouache on cardboard, 54 x 49 cm), 1940
Collection Jewish Historical Museum (JHM1205)

01206

Baby
(tekening op papier, 14 x 30 cm), ca. 1940
Collectie Joods Historisch Museum (JHM 1206)

Baby
(drawing on paper, 14 x 30 cm), ca. 1940
Collection Jewish Historical Museum (JHM 1206)

01207

Fisherboy
(tekening op papier, 24 x 15 cm)
Collectie Joods Historisch Museum (JHM 1207)

Vissersjongen
(drawing on paper, 24 x 15 cm)
Collection Jewish Historical Museum (JHM 1207)

02114

Door Charlotte Salomon samengesteld boekje met 15 geïllustreerde bladen ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijjk van haar grootouders, Marianne en Ludwig Grunwald-Benda. De scenes behelzen hun kennismaking en huwelijk en zijn voorzien van teksten.
(14 x 14 cm, inkt & aquarel), 1939
Collectie Joods Historisch Museum (JHM 2114)
Bekijk alle bladzijden

Booklet, made by Charlotte Salomon, with text and 15 illustrations on the life of Charlotteís grandparents, the Grunwalds. She made this on the occasion of their 50st wedding anniversary.
(13 x 13 cm, ink & aquarel), 1939
Collection Jewish Historical Museum (JHM 2114)
See all pages.

02113

Leporello (in harmonica-vorm gevouwen boekje) met tekst, 12 foto's en kleine illustraties, over het leven van Charlottes grootouders, de Grunwalds. Ze maakte het boek voor hun 50e trouwdag.
(14 x 14 cm, inkt & aquarel), 1939
Collectie Joods Historisch Museum (JHM 2113)
Bekijk alle bladzijden

 

Leporello (unfoldable booklet) containing 12 photographs of the Grunwalds. Charlotte probably made this booklet in connection with the book she made on the occasion of the 50st wedding anniversary of her grandparents.
(14 x 11 cm, black and white photography), 1939
Collection Jewish Historical Museum (JHM 02113)
See all pages

01585

Losse afbeelding uit "Leben? oder Theater?" zonder nummer. De hoofdfiguren zitten rond een gedekte tafel, de achterkant toont een voorstudie hiervan. 
(gouache op papier, 30 x 42cm), ca. 1940
Collectie Joods Historisch Museum (JHM 1585)

Separate sheet from "Leben? oder Theater?" with no number on it. The leading characters sit around a set table, the backside shows a preliminary study.
(gouache on paper, 30 x 42cm), ca. 1940
Collection Jewish Historical Museum (JHM 1585)

cs 383N006

Grossmama,
tekening met Charlottes grootmoeder Marianne Grünwald-Benda, ca. 1940-1942
(houtskool op papier, 61 x 33 cm)
Collectie Joods Historisch Museum (JHM 9895)

Grossmama,
drawing with Charlotte's grandmother Marianne Grünwald, née Benda, about 1940-1942
(charcoal on paper, 61 x 33 cm)
Collection Jewish Historical Museum (JHM 9895)

cs 527N032

[de roeier], ca. 1939
(gouache op papier, 48 x 69 cm)
Collectie Joods Historisch Museum (JHM 11264)

[the rower], ca. 1939
(gouache on paper, 48 x 69 cm)
Collection Jewish Historical Museum (JHM 11264)

 

 

cs 527N030

[portret Alexander Nagler], ca. 1939
(gouache op papier, 43 x 31 cm)
Collectie Joods Historisch Museum (JHM 11263)

[portrait Alexander Nagler], ca. 1939
(gouache on paper, 43 x 31 cm)
Collection Jewish Historical Museum (JHM 11263)

 

cs 527N027

Der Tod und das Mädchen, ca. 1939
(gouache op papier, 22 x 15 cm)
Collectie Joods Historisch Museum (JHM 11261)

Der Tod und das Mädchen, about 1939
(gouache on paper, 22 x 15 cm)
Collection Jewish Historical Museum (JHM 11261)

 

cs 527N029

[rustende figuren aan water], ca. 1940
toegeschreven aan Charlotte Salomon
(inkt op papier, 20 x 25 cm)
Collectie Joods Historisch Museum (JHM 11262)

[resting people at waterside], ca. 1940
ascribed to Charlotte Salomon
(ink & paper, 20 x 25 cm)
Collection Jewish Historical Museum (JHM 11262)

 

Buiten de collectie van het Joods Historisch Museum

003B065

Leben? Oder Theater?
Paulinka met gasten aan tafel
(gouache op papier, 30 x 20 cm), ca. 1940
Particuliere collectie

Leben? Oder Theater?
Paulinka and guests at table
(gouache on paper, 30 x 20 cm), ca. 1940
Private collection

003B064

Receptie na een concert met Paulinka
(gouache op papier, 24 x 22 cm), ca. 1940
Particuliere collectie

Reception after a concert with Paulinka
(gouache on paper, 24 x 22 cm), ca. 1940
Private collection

003B063

 

Paulinka zingt naast de piano
(gouache op papier, 29.5 x 20 cm), ca. 1940
Particuliere collectie

Paulinka singing at the side of a grand piano
(gouache on paper, 29,5 x 20 cm), ca. 1940
Private collection

003B062

 

Albert, Charlotte en Paulinka in Alberts studeerkamer
(gouache op papier, 29 x 22 cm) ca. 1940
Particuliere collectie

Albert, Charlotte and Paulinka in Albert's study
(gouache on paper, 29 x 22 cm) ca. 1940
Private collection

003B055

Nieuwjaarskaart, boom met orkest
(gouache op karton, 34 x 24 cm), 1940
Particuliere collectie

New Year card, tree with orchestra
(gouache on cardboard, 34 x 24 cm), 1940
Private collection

003B058

Nieuwjaarskaart, fantasievliegtuig met choepa
(gouache op karton, 28 x 19 cm), ca. 1941
Particuliere collectie

New Year card, fantasy-airplane with canopy
(gouache on cardboard, 28 x 19 cm), ca. 1941
Private collection

012B033

Nieuwjaarskaart, groep mensen op ster
(gouache op karton, 29 x 21 cm), ca. 1940
Particuliere collectie

New Year card, star and a group of people
(gouache on cardboard, 29 x 21 cm) 1940
Private collection

003B057

Nieuwjaarskaart, zingende mensen op gouden sterren
(gouache op karton, 16 x 13 cm), ca. 1940
Particuliere collectie

New Year card, golden stars and singing characters
(gouache on cardboard, 16 x 13 cm), ca 1940
Private collection

003B056


Nieuwjaarskaart, fantasievliegtuig met hemelbed
(gouache op karton, 12 x 12 cm), ca. 1941
Particuliere collectie

New Year card, fantasy-airplane with bed
(gouache on cardboard, 12 x12 cm), 1941
Private collection

003B059

Nieuwjaarskaart, jongen klimt naar mensen op ster
(gouache op karton, 13 x 11 cm), ca. 1941
Particuliere collectie

New Year card, golden stars, the rope leads to the upper star
(gouache on cardboard, 13 x 11 cm), 1941
Private collection

003B074

Kaart, twee figuren op rots met bed
(ingekleurde pentekening, 14 x 11 cm), ca. 1940
Particuliere collectie

Card, a rock, the sea and a kind of bed
(pen drawing & water colour, 14 x 11 cm), ca. 1940
Private collection

003B075

Kaart, kerk (Notre dame?) en plein met rijtuig
(pentekening en waterverf, 11 x 16 cm), ca. 1940
Particuliere collectie

Card, church (Notre Dame ?) and square
(pen drawing & water colour, 11 x 16 cm), ca 1940
Private collection

003B073

Kerstkaart, conifeer en rendier
(pentekening, 15 x 12 cm), ca. 1940
Particuliere collectie

Christmas card, conifer and characters
(pen drawing & water colour, 15 x12 cm), ca. 1940
Private collection

003B069

Kerstkaart, moeder met kind
(inkt & gouache, 16 x 12 cm), ca. 1940
Particuliere collectie

Christmas card, woman with child
(ink & gouache, 16 x 12 cm), ca. 1940
Private collection

003B070

Kerstkaart, engel gooit cadeautjes in schoorsteen
(pentekening & gouache, 16 x 12 cm), ca. 1940
Particuliere collectie

Christmas card, angel puts presents in chimney
(pen drawing & gouache, 16 x 12 cm), ca. 1940
Private collection

003B071

Kerstkaart, engel met kinderwagen
(pentekening & waterverf, 11 x 16 cm), ca. 1940
Particuliere collectie

Christmas card, angel with pram
(pen drawing & water colour, 11 x 16 cm), ca. 1940
Private collection

012B028

Kerstkaart
(ingekleurde tekening, 20 X 12 cm), ca. 1940.
Particuliere collectie

Christmas card
(coloured drawing, 20 X 12 cm), ca. 1940.
Private collection

003B072

Kaart met mensen, kermis op de achtergrond(pentekening en waterverf, 16 x 13 cm) ca. 1940
Particuliere collectie

Card with characters, a fair at the background
(pen drawing & water color, 16 x 13 cm), ca. 1940
Private collection

003B068

Geboortekaartje
(pentekening, 16 x 13 cm), ca. 1940
Particuliere collectie

Birth announcement card
(pen drawing, 16 x 13 cm), ca. 1940
Private collection

012B030

Engel met ster<br /> (pentekening, 4 x 4 cm) ca. 1940
Particuliere collectie

Angel with star
(pen drawing, 4 x 4 cm) ca. 1940
Private collection

012B031

Illustratie voor een sprookje: koning spreekt jongen toe
(pentekening, 6 x 4 cm) ca 1938
Particuliere collectie

Illustration for a fairy tale, king speaks to boy
(pen drawing, 6 x 4 cm) ca 1938
Private collection

012B029

Illustraties voor een sprookje
(pentekening, 20 x 12 cm) ca. 1938
Particuliere collectie

illustrations for fairy tales
(pen drawing, 20 x 12 cm) ca 1938
Private collection

003B067

Man in roeiboot
(pastel, 24 x 30 cm) 1939
Particuliere collectie

Man in rowing-boat
(pastel, 24 x 30 cm) 1939
Private collection

012B032

Vrouw en jongen
(zwart krijt, 22 x 19 cm), ca. 1940
Particuliere collectie

Woman and boy
(scratched with black chalk , 22 x 19 cm), ca. 1940
Private collection

012B034

Illustratie voor een sprookje: vrouw
(pastel, 19 x 29 cm) 1938
Particuliere collectie

Illustration for a fairy tale, woman with shawl
(pastel, 19 x 29) ca. 1938
Private collection

003B061

Illustratie voor een sprookje: ruiters over een kasteelgracht
(pastel, 23 x 35 cm) 1938
Particuliere collectie

Illustration for a fairy tale, horsemen over moat
(pastel, 23 x 35) ca. 1938
Private collection

003B076

Illustratie voor een sprookje: edelman op paard
(pastel, 21 x 30 cm) ca. 1938
Particuliere collectie

Illustration for a fairy tale, nobleman on a horse
(chalk, 21 x 30 cm) ca. 1938
Private collection

006B054

Illustratie voor een sprookje: dansende figuren
(pastel, 31 x 26 cm) 1938
Particuliere collectie

Illustration for a fairy tale, dancing characters
(pastel, 31 x 26) 1938
Private collection

011B094

Illustratie voor een sprookje: dansende, drinkende en zoenende figuren
(pastel, 24 x 34 cm) 1938
Particuliere collectie

Illustration for a fairy tale: Characters that dance, drink and kiss
(pastel, 24 x 34 cm) 1938
Private collection

003B066

Zeegezicht
(pastel, 24 x 31 cm, ca. 1938)
Particuliere collectie

Sea view
(pastel, 24 x 31 cm) ca. 1938
Private collection

006B053

Landschap met jongen
(krijt & waterverf, 27 x 18 cm), ca. 1940
Particuliere collectie

Landscape with boy
(chalk & water colour, 27 x 18 cm), ca. 1940
Private collection

006B056

Landschap
(krijt & waterverf, 31 x 48 cm) ca. 1940
Particuliere collectie

Landscape
(chalk & watercolour, 31 x 48 cm) ca 1940
Private collection

006B055

Landschap met cypressen
(gouache op papier, 49 x 32 cm) ca. 1940
Particuliere collectie

Landscape with cypress
(gouache on paper, 49 x 32 cm) ca. 1940
Private collection

143N014

Man bij de zee (I)
Verblijfplaats onbekend

Man by the sea (I)
Whereabouts unknown

132N016

Man bij de zee (II)
Verblijfplaats onbekend

Man by the sea (II)
Whereabouts unknown

132N017

Berkeboom
Verblijfplaats onbekend

Birch
Whereabouts unknown

143N013

Weide met bloemen
Verblijfplaats onbekend

Meadow with flowers
Whereabouts unknown

143N027

Mimi
Verblijfplaats onbekend

 

Mimi
Whereabouts unknown